BRYTEGRUPPA Brytegruppa ble «lagt på is» 2011. Det ble vedtatt i hovedstyret å stenge brytehallen høsten 2011 da det var påvist fukt / råteskader, etter gjentatte vannlekkasje. Ingen aktivitet i brytegruppa etter dette. Aktive medlemmer meldte overgang til Tønsberg kameratene.
NYHETER OG INFORMASJON
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER
Klubbadresse: Lovisenlund Gunnar Thoresens vei 2 3256 LARVIK Forretnings-/regnskapsfører: Brynjar Løkke
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER
Forretnings-/regnskapsfører: Else-Marie Smith Klubbadresse: Lovisenlund Gunnar Thoresens vei 2 3256 LARVIK LOGG INN
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER
Forretnings-/regnskapsfører: Else-Marie Smith Klubbadresse: Lovisenlund Gunnar Thoresens vei 2 3256 LARVIK Forretnings-/regnskapsfører: Brynjar Løkke

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER

Klubbadresse: Lovisenlund Gunnar Thoresens vei 2 3256 LARVIK Forretnings-/regnskapsfører: Brynjar Løkke