Type dokument: Eier:
JOURNAL NR. DATO TYPE PRODUSENT NIVÅ GRUPPE NAVN  
33 07/04/2022 Referat Fredrik Offentlig Hovedforening Årsrapport 2021
32 23/03/2022 Dokument Fredrik Offentlig Hovedforening Årsregnskap_2022_Larvik_Turn
31 27/04/2021 Informasjon Ragnhild Gulvik Offentlig Friidrettsgruppa Treningsprogram larviksløpet 2021
30 20/04/21 Dokument Else-Marie Offentlig Hovedforening Protokoll fra Hovedforeningens årsmøte 2021
29 26/03/2021 Dokument Else-Marie Offentlig Hovedforening Hovedforeningens Årsrapport 2020
28 10/03/21 Dokument Håndballgruppa Offentlig Håndballgruppa Årsrapport Håndballgruppa 2020
27 08/03/221 Dokument Friidrettsgruppa Offentlig Friidrettsgruppa Aarsrapport_2020_LTFriidrett
26 08/03/21 Dokument Fotballgruppa Offentlig Fotballgruppa Aarsrapport_2020_LTFotball
25 20/01/2021 Referat Else-Marie Offentlig Håndballgruppa Protokoll fra Årsmøtet Handballgruppa 2020
24 20/01/2021 Referat Else-Marie Offentlig Friidrettsgruppa Protokoll Årsmøtet Friidrett 2020
23 20/01/2021 Referat Else-Marie Offentlig Hovedforening Protokoll Årsmøte Hovedforeningen 2020
22 21/01/2021 Referat Else-Marie Offentlig Fotballgruppa Protokoll Årsmøte FOTBALL 2020
21 21/08/2020 Retningslinje Fotballgruppa Offentlig Fotballgruppa Klubbhandbok 2017
20 21/03/2020 Retningslinje Hovedforeningen Offentlig Hovedforening Særvilkår for Larvik Turn & IF
19 12/03/2020 Rundskriv Else-Marie Offentlig Håndballgruppa Pressemelding 21.03.2020 Håndball
18 12/03/2020 Rundskriv Else-Marie Offentlig Friidrettsgruppa Pressemelding Larviksløpet
17 09/03/2019 Dokument Else-Marie Offentlig Hovedforening Årsrapport for 2019
15 14/05/2017 Retningslinje Fotballgruppa Offentlig Fotballgruppa Fotball_Kvaltetshåndbok
14 22/10/2019 Lovtekst Lovkomiteen Offentlig Hovedforening Lovnorm
13 22/10/2019 Referat Else-Marie Smith Offentlig Hovedforening Protokoll Årsmøtet 2019
8 04/09/2019 Informasjon Microsoft Offentlig Hovedforeningen Testdokument for PDF-fil