TILDELTE MERKER
LARVIK TURN & IF

Totalt: 162

.
NAVN FØDT MEKETYPE TILDELT ALDER BEGRUNNELSE BILDE
Adolf Olsen 3.1.1900 Bronse 1935 35 Tillitsvalgt i 5 år i fotballgruppa frem til tildelingen, mellom 1920 og 1935. Deretter tillitsvalgt i 4 år i fotballgruppa.
Aksel Herre 17.9.1918 Bronse 1950 32 Tillitsvalgt i brytegruppa i 6 år mellom 1938 og 1950 frem til tildelingen, hvorav 2 år som leder,deretter tillitsvalgt i 2 år. Norgesmester i bryting fjærvekt i 1946.
Alf Hansen 31.7.1895 Bronse 1935 40 Tillitsvalgt i fotballgruppa i 1 år frem til tildelingen mellom 1921 og 1935. Deretter tillitsvalgt i 6 år i fotballguppa. Aktiv fotballspiller.
Anfin Sjøblom 1.4.1943 Bronse 1978 35 Turngruppa. Sølv i jr-NM i 1961 i turn.
Anne Herland 29.10.1948 Bronse 2003 55 Tillitsvalgt i turngruppa i 5 år mellom 1998 og 2002, hvorav 3 år som leder.
Arbjørn Hansen 3.7.1921 Bronse 1950 29 Tillitsvalgt i hovedforeningen og brytegruppa i 10 år mellom 1950 og 1972
Arne Christiansen 17.12.1909 Bronse 1940 31 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Arne Edvardsen 2.2.1890 Bronse 1940 50 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Arne Michaelsen 15.2.1922 Bronse 1961 39 Tillitsvalgt i brytegruppa i 13 år mellom 1945 og 1961 frem til tildelingen, deretter tilitsvalgt i 15 år mellom 1962 og 1977.
Arne Pedersen 12.5.1950 Bronse 1995 45 Tillitsvalgt i fortballgruppa i 1 år mellom 1998 og 1999. Aktiv fotballspiller.
Arne Svardal 16.1.1969 Bronse 2016 47 Tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 8 år mellom 2010 og 2017. Sportslig leder, trener, anleggsansvarlig og stevneansvarlig.
Arne Tommesen 23.2.1901 Bronse 1945 44 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Asbjørn Nilsen 25.11.1948 Bronse 1980 32 4 år som tillitsvalgt mellom 1947 og 1958 i fridrettsgruppa, hvorav 2 år som leder.
Asbjørn Pedersen 11.7.1902 Bronse 1940 38 Tillitsvalgt i turngruppa i 13 år mellom 1925 og 1940, hvorav 4 år som leder. Deretter tillitsvalgt i 2 år mellom 1946 og 1947.
Bent Inge Frydenlund 28.10.1951 Bronse 1998 47 Tillitsvalgt i håndballgruppa i 4 år mellom 1995 og 1998, deretter tillitsvalgt i 3 år mellom 1999 og 2016.
Birger Thoresen 15.1.1900 Bronse 1945 45 Tillitsvalgt i 9 år i atletgruppa mellom 1922 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 4 år i brytegruppa mellom 1945 og 1950, hvorav 3 år som leder.
Bjarne Pedersen 28.2.1895 Bronse 1950 55 Tillitsvalgt i fotballgruppa og hovedforeningen i 15 år mellom 1935 og tildelingen, hvorav 3 år som leder i fotballgruppa . Deretter tillitsvalgt i 7 år mellom 1950 0g 1963.
Bjarne Sletten 22.5.1938 Bronse 1972 34 Langdistanseløper i mange år. Sølv på 5000 m bane i 1964.
Bjørn Auby 30.3.1945 Bronse 1978 33 Tillitsvalgt i brytegruppa i 16 år mellom 1962 og tildelingen, hvorav 10 år som leder i brytegruppa. Deretter tillitsvalgt i 8 år mellom 1978 og 1987 i brytegruppa og hovedforeningen.
Bjørn Jacobsen 29.9.1896 Bronse 1952 56 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Bjørn Larsen .. Bronse 1978 Tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 2 år mellom 1973 og 1975.
Bjørn Rolf Eidstad 26.7.1943 Bronse 2018 75 Bjørn Rolf kom inn i fotballgruppa som lagleder/oppmann etc rundt lag som hans barn spilte på og satt i BU styret i flere år og fra 1987 til 1991 var han sekretær i fotballstyret. Han var klubbens forretningsfører fra 1993 til 1997. Fra 1999 og frem til 2017 har han vært medlem av arkivkomiteen og nedlagt et meget stort og imponerende arbeid med å få orden på klubbarkivet. Hovedstyret, med Erling Mathisen i spissen, vedtok samme år som Bjørn Rolf ble ansatt, å gå til anskaffelse av en PC. Samme året fødtes også ideen om å legge inn alle tillitsvalgte i en database, og Asbjørn Andresen hentet gamle protokoller på klubbhytta og startet jobben med å skrive opp navn, gruppe, tidsrom og verv fra starten i 1865. Asbjørn skrev disse på et ark, og Bjørn Rolf registrerte disse i en database. Frem til 1997, ble denne databasen stadig større. Det gikk imidlertid flere år før dette arbeidet ble gjenopptatt, og det skjøt ikke skikkelig fart igjen før Erik Andersen konverterte den gamle DataEase databasen til en moderne internett database. Databasen er i dag søkbar på vår hjemmeside, larvikturn.no. Arkivkomiteen har også registrere pokaler og premier. I 2010 var det registrert til sammen 612 pokaler og premier. Pokalene og premiene er lagt inn i en enkel database og inneholder type pokal/premie, hvilken utøver/gruppe som har vunnet dem, samt dato/årstall når dette er oppgitt. Bjørn Rolf har registrert alle tillitsvalgte og merkemottagere for «alle år tilbake», som vi har funnet. Dette arbeidet er nå à jour så langt det er mulig å komme. Bjørn Rolf har registret over 4600 tillitsvalgtposter i denne databasen. Dette er, helt klart, en helt unik database i Norge, som Larvik Turn v/Bjørn Rolf Eidstad og Erik Andersen, skal ha æren av.
Borghild Elgesem 12.2.1900 Bronse 1940 40 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Brynjar Herland 22.8.1947 Bronse 2003 56 Tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 1 år mellom 1983 og 1984.
Carl Lohne Reiersen 11.4.1898 Bronse 1940 42 Tillitsvalgt i 7 år i fotballgruppa mellom 1928 og frem til tildelingen. Deretter leder i 2 år i fotballgruppa mellom 1949 0g 1950. Forbundsdommer i fotball.
Carola Jensen 23.10.1911 Bronse 1955 44 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Egil Nalum 15.7.1938 Bronse 1982 44 Tillitsvalgt i skilaget i 4 år mellom 1975 og 1983.
Eigil Jensen 21.2.1946 Bronse 2005 59 3 år som tillitsvalgt i fotballgruppa mellom 1991 og 1996.
Eigil Jensen (1945) 6.7.1945 Bronse 2013 68 16 år som tillitsvalgt mellom 1966 og tildelingen i brytegruppa, turngruppa og hovedforeningen. Deretter tillitsvalgt i 4 år mellom 2013 og 2017 i hovedforeningen.
Einar Danielsen 9.8.1922 Bronse 1950 28 Høyre half på Turns A-lag. Seriemester på 1950-tallet. 1 uoffisiell landskanp,323 A-kamper.
Einar Dietrichs 6.5.1897 Bronse 1945 48 Tillitsvalgt i 4 år i skilaget mellom 1938 og tildelingen,hvorav 4 år som leder. Deretter tillitsvalgt i skilaget i 4 år mellom 1956 og 1964, hvorav 1 år som leder.
Einar Holst 28.8.1913 Bronse 1955 42 Tillitsvalgt i brytegruppa i 9 år mellom 1939 og tildelingen,hvorav 4 år som leder. Deretter tillitsvalgt i 20 år mellom 1955 og 1978 i brytegruppa, hvorav 1 år som leder.
Einar Karlsen 13.9.1891 Bronse 1945 54 Tillitsvalgt i fotballgruppa i 18 år mellom 1915 og 1946.
Einar Strøm 12.1.1940 Bronse 1972 32 164 kamper for LT fotball. Back. Tillitsvalgt i skigruppa i 3 år mellom 1981 og 1983.
Else-Marie T. Smith 29.3.1964 Bronse 2017 53 Forretningsfører i 19 år mellom 1997 og 2017. Videreførte foreningens spede start i bruk av dataløsninger. Startet i en deltidsstilling, som senere ble fulltid. Har vært en bauta og et unikum for foreningens tillitsvalgte og medlemmer. Har en hånd i alt som rører seg i foreningen og er meget effektiv og med god orden. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.
Erik Andersen 18.7.1946 Bronse 1997 51 Tillitsvalgt i 10 år i fotballgruppa, hvorav 6 år som leder fra 1985 og til tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.
Erik Lohne Reiersen 4.7.1964 Bronse 2015 51 Ingen opplysninger per dato. Mangeårig fotballdommer.
Erling Eriksen 4.2.1900 Bronse 1945 45 Tillitsvalgt i 15 år i bryte- og atletgruppa mellom 1919 og 1947, hvorav 7 år som leder i atletgruppa.
Esther Haakestad 23.6.1915 Bronse 1950 35 Tillitsvalgt i turngruppa i 4 år mellom 1920 og 1955.
Eva Døvle 14.9.1952 Bronse 2011 59 Tillitsvalgt i 11 år mellom 1996 og 2010 i handballgruppa og hovedforeningen. Sjef på kiosken Lovise.
Finn Gjerken Larsen 29.6.1940 Bronse 1980 40 Tillitsvalgt i11 år mellom 1986 og 2007 i hovedforeningen. 1 U-landskamp i fotball i 1959.
Frøydis Haugene 13.4.1938 Bronse 1977 39 Tillitsvalgt i turngruppa i 8 år mellom 1970 og 1978, hvorav 3 år som leder.
Gerd Smith-Larsen 3.1.1920 Bronse 1969 49 Tillitsvalgt i turn- og håndballgruppa i 4 år mellom 1945 og 1952. Administrativ innsats i Vindfjelløpet.
Gunn Einarsen 5.7.1961 Bronse 2002 41 Tillitsvalgt i 2 år i turngruppa mellom 1990 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i turngruppa. Har vært gruppas kontaktperson i en årrekke da gruppa ikke har hatt styre.
Gunnar Andresen ..1924 Bronse 1956 32 155 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Angrepsspiller. Seriemester. Har 5 landskamper i fotball.
Gunnar Larsen Dahl 9.12.1929 Bronse 1975 46 Tillitsvalgt i 1 år i fotballgruppa mellom 1964 og tildelingen.Deretter tillitsvalgt i 6 år mellom 1975 og 1989 i brytegruppa og fotballgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte."Bingo-general" i mange år.
Gunvor Nalum 28.7.1942 Bronse 1982 40 Tillitsvalgt i 8 år i skilaget, friidrettsgruppa og turngruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte mellom 1971 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 4 år mellom 1982 og 2000 i hovedforeningen og turngruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte..
Guri Sandboe Kirud 23.4.1962 Bronse 2011 49 Meget aktiv i friidrettsgruppa. Funksjonær i Bøkeskoglekene og Larviksløpet i flere år. Ansvar for rehabilitering av kunststoffbanen.
Hagbart Grimstad 17.7.1886 Bronse 1935 49 Tillitsvalgt i 8 år i turgruppa mellom 1920 og 1936. Aktiv turner.
Hanne Jaerson 21.8.1971 Bronse 2016 45 7 år og som tillitsvalgt mellom 2010 og 2017 i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.
Hans G. Svendsen 9.10.1943 Bronse 1990 47 Aktiv fotballspiller fra aldersbestemte lag via keeper på A-laget til old boys. Internasjonal dommer i fotball.
Hans Aasen 15.2.1884 Bronse 1955 71 Tillitsvalgt i 18 år i hovedforeningen og fotballgruppa mellom 1921 og 1946.
Harald Brynildsen 10.3.1926 Bronse 1972 46 Tillitsvalgt i hovedforeningen og turngruppa i 9 år mellom 1952 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i turngruppa mellom 1972 og 1985. Internasjonal turndommer.
Harald O. Jensen .. Bronse 1950 Tillitsvalgt i hovedforeningen, håndballgruppa, hvorav 1 år som leder og fotballgruppa i 4 år mellom 1933 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 10 år mellom 1950 og 1963 i hovedforeningen og håndballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnvnte.
Harry Boye Karlsen 14.3.1920 Bronse 1956 36 Forsvarsspiller fotball på 1950-tallet. 186 kamper for LT. Seriemester. 58 landskamper.
Henrik Holst 25.8.1921 Bronse 1961 40 15 år som tillitsvalgt i brytegruppa, hvorav 3 år som leder mellom 1939 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 18 år i brytegruppa mellom 1961 og 1984, hvorav 2 år som leder.
Henry Eriksen 18.6.1911 Bronse 1940 29 8 år som tillitsvalgt mellom 1945 og 1956 i fotballgruppa.
Hilde Eskedal 24.6.1958 Bronse 2005 47 Tillitsvalgt i håndballgruppa og friidrettsgruppa i 5 år mellom 1992 og 1999, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.
Hjørdis Mørjerød 30.6.1901 Bronse 1940 39 7 år som tillitsvalgt i turngruppa mellom 1945 og 1955.
Håvard Gustavsen 5.9.1959 Bronse 2006 47 Aktiv fotballspiller på A-laget.
Inger Bakken Øyen 27.1.1967 Bronse 2022 56 Trener og ressursperson i foreningens HVPU-tilbud. Reist med utøverne på stevner og konkurransen i inn- og utland i de siste 10 årene. Var norsk lagleder under Special Olympics i Abu Dhabi i 2019.
Inger Solum Styrvold 26.9.1966 Bronse 2018 52 Inger var først tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 6 år 2005-2010, hvor 2 av disse som leder av gruppa. Hun kom inn i styret igjen i 2014-2016. Alle vet at det er det som skjer mellom styremøtene som også, er viktig. Inger var en stor pådriver i gruppa gjennom å være trener og oppmann, reise på turer og stevner med utøvere i minst de siste 10 år. Hun har gitt utrolig mye til friidrettsgruppa, og bidratt til at gruppa «blomstrer» i dag. Inger har vært reiseleder på mange av våre årlige turer til Tyrvinglekene, Veidekkelekene, Bamselekene og Gøteborg Innomhus. I tillegg har hun vært med på mesterskap så som UM og Junior NM som reiseleder. Der har hun bidratt med råd og omsorg til våre utøvere slik at de presterte og følte trygghet på idrettsarenaen. Da vi ringte henne i sommer og spurte om hun fortsatt skulle være med i Larvik Turn, selv om hennes 3 barn nå ikke lenger var aktive i friidrettsgruppa, fikk vi inntrykk av at det var et veldig rart spørsmål å stille. Selvfølgelig skulle hun det. Hun stilte velvillig opp som speaker under Bøkeskoglekene i år også, som hun har gjort de siste årene.
Ivar Johannessen .. Bronse 1945 15 år som tillitsvalgt mellom 1917 og 1935 i fotballgruppa og hovedforeningen.
Jan Birger Olsen 18.3.1942 Bronse 2022 80 Tillitsvalgt i 8 år fra 2014 til 2022 i hovedstyret. Tidligere aktiv fotballspiller i junioravdelingen. Medlem av BU fra tidlig på 1980-tallet. Var blant andre reiseleder da LT smågutter besøkte Hallvar Thoresen i PSV Eindhoven i 1982. Han har sittet som styremedlem i hovedforeningen siden 2017.
Johan Bergstad 24.5.1888 Bronse 1935 47 14 år som tillitsvalgt mellom 1922 og tildelingen i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 8 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 10 år mellom 1935 og 1947 i fotballgruppa og hovedforeningen.
Johan Hallberg 18.10.1891 Bronse 1935 44 16 år som tillitsvalgt mellom 1912 og tildelingen i skilaget og fotballgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 14 år i hovedforeningen mellom 1935 og 1956. Har en landskamp i fotball.
Johannes Lysebo 23.8.1913 Bronse 1955 42 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Josef Haakestad 25.8.1907 Bronse 1940 33 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato. Har to landskamper i fotball.
Jørgen Olsvoll 11.9.1958 Bronse 2021 63 Jørgen har i perioden 1989 til 2020 vært tillitsvalgt i klubben i 16 år. Han har vært nestleder i fotballgruppa over en periode på 4 år og har i tillegg bekledd rollen som sekretær og varamedlem. Med sin faglige bakgrunn, har han lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle gruppa administrativt og sportslig. I 2009 ble han valgt inn i hovedstyret som nestleder for to år. Siden den gang har han sittet i hovedstyret frem til nå med kun et par års opphold. Jørgen var med på oppstarten av All-idretten på Sky i 2011, og han var ansvarlig for gjennomføringen av organisasjonsutvikling i klubben 2012-2013. Han har i dag ansvaret for et nytt prosjekt for renovering av løpebanen.
Karl Jørgensen 20.3.1904 Bronse 1950 46 12 år som tillitsvalgt mellom 1933 og tildelingen i bandygruppa, hovedforeningen og friidrettsgruppa. Deretter tillitsvalgt i 4 år mellom 1950 og 1955 i friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.
Karl Magnus Hansen 9.7.1909 Bronse 1955 46 Tillitsvalgt i 9 år i skilaget mellom 1947 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 5 år mellom 1955 og 1964 i skilaget, hvorav 4 år som leder.
Kenneth Normann Hansen 20.4.1970 Bronse 2015 45 Trener for aldersbestemte lag i fotball fra 2001 til 2016.
Kirsten Thon 18.2.1925 Bronse 1978 53 Tillitsvalgt i 7 år i skilaget mellom 1972 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt 3 år mellom 1978 og 1982 i skilaget, hvorav 1 år som leder.
Kjell Vidar Larsen 19.6.1949 Bronse 2002 53 Tillitsvalgt i 11 år mellom 1979 og 2001 i fotballgruppa, hvorav 2 år som leder og hovedforeningen, hvorav 4 år som leder.
Kjetil Fevik 1.1.1956 Bronse 2002 46 3 år som tillitsvalgt mellom 1996 og 2000 i håndballgruppa. Tidligere aktiv friidrettsutøver.
Kolbjørn Bach Hansen 2.10.1951 Bronse 2010 59 Ildsjel i fotballgruppa og på Lovisenlund i mer enn 25 år. Oppmann for A-laget i fotball.
Laila Borg 20.12.1954 Bronse 2017 63 Tillitsvalgt i hovedforeningen og friidrettsgruppa i 10 år mellom 1972 0g 2017. Klubbansvarlig for barneidrett og leder for IPU. Stor bidradagsyter til friidrettsgruppas arrangementer. Arrangementsleder ved foreningens jubileumsfest i 2015. Utfyllende begrunnelser finnes i referat fra årsmøtet i 2017.
Laila Stave 31.12.1946 Bronse 1985 39 Tillitsvalgt i 7 år i turngruppa, hvorav 2 år som leder mellom 1975 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 6 år i hovedforeningen frem til 2001.
Lars Amundsen 2.10.1880 Bronse 1935 55 Tillitsvalgt i 9 år i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav leder i 4 år i sistnevnte mellom 1908 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen, hvorav 2 år som leder frem til 1941.
Lars M. Kaupang 18.8.1952 Bronse 1982 30 Tillitsvalgt i 6 år mellom 1980 og 1996 i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 3 år som leder i sistnevnte. Mangeårig norgesrekordholder på 1500 meter.
Lars Næss 27.1.1906 Bronse 1945 39 Tillitsvalgt i 12 år mellom 1934 og 1952 i turngruppa og hovedforeningen.
Leif Bach Johansen 9.9.1929 Bronse 1978 49 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Lillemor Strutz 31.10.1918 Bronse 1950 32 Tillitsvalgt i 5 år mellom 1945 og 1950 i turngruppa og håndballgruppa.
Magnus Marum 28.11.1913 Bronse 1952 39 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Marcus Borgersen 8.7.1922 Bronse 1956 34 245 kamper for LT - fotball på 1950-tallet. Ytre venstre. Seriemester.
Marion Eriksen Wold 18.5.1969 Bronse 2016 47 Tillitsvalgt i 9 år i håndballgruppa mellom 2009 og 2017, hvorav 5 år som leder. Stor innsats i PW-cupene. Leder av PW-cupstyret.
Nicolai Beck .. Bronse 1955 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Norges idrettsforbund .. Bronse 1952
Olaf Mjelva 3.10.1906 Bronse 1940 34 Tillitsvalgt i 4 år mellom 1938 og 1941 i skilaget.
Olaf Olsen 3.5.1905 Bronse 1945 40 Tillitsvalgt i9 år i fotballgruppa mellom 1934 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 16 år frem til 1959 i brytegruppa, fotballgruppa, skigruppa og hovedforeningen.
Olav Førli 20.7.1920 Bronse 1956 36 Keeper på A-laget i fotball. 237 kamper for LT på 1950-tallet.Seriemester. 2 landskamper.
Olav Larsen .. Bronse 1960 Tillitsvalgt i 27 år mellom 1945 og 1976 i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 8 år som leder i sistnevnte.
Olav Aas 3.9.1923 Bronse 1997 74 Tillitsvalgt i 10 år mellom 1964 og 1974 i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.
Ole Larsen 18.10.1892 Bronse 1935 43 Tillitsvalgt i 36 år mellom 1913 og tildelingen i atletgruppa, skilaget, fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 1 år som leder i hovedforeningen og 3 år som leder i fotballgruppa. Deretter tillitsvalgt i 25 år i fotballgruppa og hovedforeningen frem til 1956.
Oscar Berntsen 11.4.1896 Bronse 1945 49 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Ottar Berdahl 22.3.1920 Bronse 1978 58 Tillitsvalgt i 12 år mellom 1959 og tildelingen i skilaget, hvorav 2 år som leder . Deretter tillitsvalgt i 2 år i hovedforeningen frem til 1981.
Otto Kruse 27.10.1886 Bronse 1935 49 Tillitsvalgt i 12 år mellom 1906 og 1920 i turngruppa og hovedforeningen, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.
Per Ljostveit .. Bronse 1955 Tillitsvalgt i 1 år i håndballgruppa mellom 1947 og 1948. Seriemester i fotball. 307 kamper for LT fotball. 7 landskamper i fotball,2 landskamper i håndball (11-manns).
Per Malmgren ..1927 Bronse 1956 29 157 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Back. Seriemester.
Per W. Nielsen 9.10.1932 Bronse 1969 37 Tillitsvalgt i 12 år mellom 1969 og 1989 som forretningsfører i 3 år og leder i hovedforeningen i 3 år.
Petter Eriksen 9.6.1899 Bronse 1950 51 Tillitsvalgt i 6 år mellom 1920 og 1938 i fotballgruppa.
Ragnar H. Olsen .. Bronse 1956 142 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Seriemester. Back.
Randi Christensen 12.11.1910 Bronse 1945 35 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Raymond Pettersen 12.3.1961 Bronse 2013 52 Tillitsvalgt i håndballgruppa i 2 år mellom 2005 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i håndballgruppa frem til 2016. Sjef for dagens PW-cuper.
Reidar Støen 22.3.1939 Bronse 2013 74 Tillitsvalgt i 9 år mellom 1980 og 1991 i hovedforeningen og fotballgruppa.
Reidar Sundby 17.10.1926 Bronse 1956 30 207 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Spiss. 1 landskamp i 1954.
Roar Larsen 16.10.1915 Bronse 1965 50 Tillitsvalgt i 16 år mellom 1946 og 1963 i skilaget, hvorav 8 år som leder.
Rune Andersen 21.5.1951 Bronse 1980 29 Tillitsvalgt i 3 år mellom 1964 og 1974 i friidrettsgruppa.
Solveig Ring 9.4.1914 Bronse 1955 41 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato
Steinar Islann 26.10.1952 Bronse 2006 54 Tillitsvalgt i 7 år mellom 1988 og tildelingen i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 3 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 2 år som leder i hovedforeningen frem til 2009.
Staale Broager Grøn 27.3.1962 Bronse 2022 60 Trener og ressursperson i foreningens HVPU-tilbud. Reist med utøverne på stevner og konkurransen i inn- og utland i de siste 10 årene. Tidligere aktiv håndballspiller i klubben.
Svein Fauske 12.12.1931 Bronse 1982 51 Tillitsvalgt i 11 år mellom 1960 og tildelingen i hovedforeningen og håndballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 2 år i hovedforeningen, hvorav 1 år som leder frem til 1986.
Svein Nilsen 6.10.1935 Bronse 1977 42 Tillitsvalgt i 4 år mellom 1979 og 1987 i fotballgruppa. Ressursperson i junioravdelingen i fotballgruppa.
Sverre Jensen 17.2.1951 Bronse 1983 32 Tillitsvalgt i 1 år i hovedforeningen mellom 1981 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i hovedforeningen frem til 1986.
Synnøve Reisz 22.2.1920 Bronse 1978 58 Tillitsvalgt i 5 år mellom 1970 og 1975 i skilaget.
Sølve Jacobsen 25.11.1935 Bronse 2005 70 106 kamper for LT fotball. Back. Tillitsvalgt i 5 år i hovedforeningen mellom 1991 og 2003. Flere år som brannleder på Lovisenlund.
Terje Kronen 24.5.1951 Bronse 1982 31 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Thor H. Olsen 3.11.1931 Bronse 1972 41 Tillitsvalgt i 18 år mellom 1954 og tildelingen i hovedforeningen, skilaget, orienteringsgruppa og friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 17 år i hovedforeningen og skilaget frem til 1988.
Thor Holbein 2.12.1939 Bronse 1977 38 Tillitsvalgt i 12 år mellom 1956 og 1975. Norgesmester i turn junior i 1957. 1 Landskamp.
Thor Kristiansen 16.2.1931 Bronse 1956 25 165 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Keeper. Seriemester. Kallenavn: Thor skruen.
Thorbjørn Eskedal 4.7.1921 Bronse 1978 57 Tillitsvalgt i 5 år mellom 1969 og 1976 i friidrettsgruppa, hvorav 1 år som leder.
Thorleif Refsholt .. Bronse 1965 Tillitsvalgt i 7 år i skilaget og friidrettsgruppa mellom 1955 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i skilaget frem til 1967.
Thorstein R. Karlsen 11.9.1899 Bronse 1952 53 Tillitsvalgt i 19 år mellom 1919 og 1941 i atletgruppa og fotballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.
Thorvald Jørgensen 21.11.1893 Bronse 1945 52 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Ths.Arbo Høeg .. Bronse 1896 Tillitsvalgt i 12 år mellom 1879 og tildelingen, hvorav 9 år som leder i hovedforeningen. Deretter tillitsvalgt 1 år i hovedforeningen frem til 1910.
Tina Berglie 6.5.1965 Bronse 2010 45 Aktiv håndballspiller i 16 år.
Tom Christiansen 16.5.1952 Bronse 2015 63 Tillitsvalgt i fotballgruppa i 2 år mellom 2003 og 2005. Forbundsdommer i fotball. Spilt på aldersbestemte lag. Aktiv i old boys-miljøet.
Tom Skaara 25.7.1965 Bronse 2017 52 Tillitsvalgt i 5 år som leder i friidrettsgruppa mellom 2012 og 2017. Ansvarlig for Larviksløpet, samt NM i stafetter i 2015. Aktiv dommer og reiseleder på turer i inn- og utland. Sterk bidragsyter til gruppas solide økonomi. Spilt håndball og fotball i gutteårene i klubben. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.
Tor Buaas 14.7.1944 Bronse 1978 34 Tillitsvalgt i 6 år mellom 1966 og 1976 i friidrettsgruppa.
Tor Stein Osland 27.4.1948 Bronse 2009 61 Tillitsvalgt i 4 år i turn- og friidrettsgruppa mellom 1980 og 2009. Friidrettstrener i 8 sesonger. Utallige medaljer i veteran-NM i friidrett.
Trygve Bøe 20.7.1894 Bronse 1952 58 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Walther Christiansen 22.4.1912 Bronse 1955 43 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Walther Hauge 10.11.1911 Bronse 1950 39 Tillitsvalgt i 7 år 1948 år mellom 1927 og 1948. Bronse i boksing lettvekt i 1948
Willy Fevik 16.9.1917 Bronse 1978 61 Tillitsvalgt i 9 år mellom 1964 og 1972 i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.
Øivind Johansen 8.1.1930 Bronse 1956 26 203 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Seriemester. Midtbanespiller. Kallenavn: Tassen.
Aase Nordahl 8.2.1924 Bronse 1969 45 Tillitsvalgt i 7 år mellom 1952 og 1969 i hovedforeningen og turngruppa.
Alfred Seemann 2.3.1884 Gull 1940 56 Tillitsvalgt i turngruppa og hovedforeningen i 21 år mellom 1917 og 1948.
Eigil Arnesen 28.1.1890 Gull 1945 55 Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.
Arne Svardal 16.1.1969 Sølv 2021 52 Arne ble medlem i foreningen i 2009 og har vært tillitsvalgt i totalt 10 år. Han var nestleder i friidrettsgruppa i perioden 2009- 2019. Han ble på nytt valgt inn som nestleder i 2021. Han har vært, og er fortsatt en betydelig bidragsyter til den flotte utviklingen i gruppa, så vel sportslig som organisasjonsmessig. Han sitter også i prosjektgruppa for en flerbrukshall på Lovisenlund. Han har bekledd/bekler i dag en rekke verv og funksjoner: Leder av kontrollkomiteen i Vestfold og Telemark idrettskrets Styremedlem i Vestfold idrettskrets 2016-2018. Leder for anleggsutvalget i Vestfold friidrettskrets siden 2015. Leder for dommerutvalget i Vestfold friidrettskrets. Forbundsdommer i friidrett.
Bjarne Andersen 26.8.1954 Sølv 1993 39 Tillitsvalgt i 15 år mellom 1975 og tildelingen i hovedforeningen, fotballgruppa og brytegruppa. Leder i brytegruppa i 16 år. Deretter tillitsvalgt i 4 år i hovedforeningen og brytegruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.
Else Marie T. Smith 29.3.1964 Sølv 2022 58 . Vi følte at hun både var tilstede og tilgjengelig hele tiden. Hun har vært en bauta og et unikum for foreningens tillitsvalgte og medlemmer. Hun var et levende leksikon for oss som er tillitsvalgte og for alle aktive. Hun innkalte til møter, skrev referater, minnet oss på de små ting og litt større ting. Hunvar både limet som holder oss sammen og den som strammet oss opp når vi prøvde å skli litt ut. Hun passet på det som foregikk på dagtid og kvelden. Hun har en stor del av æren for at foreningen i dag er meget veldrevet organisatorisk, og forholdet til styret i hovedforeningen og de forskjellige gruppene har vært eksemplarisk. Hun fratrådte sin stilling etter eget ønske høsten 2021 etter nærmere 24 år. Hjertelig takk for 24 eventyrlige år.
Erik Andersen 18.7.1946 Sølv 2017 71 Tillitsvalgt i 13 år mellom 1984 og 2010 i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 7 år som leder i sistnevnte. Omorganiserte fotballgruppas struktur ved opprettelse av Barne- og Ungdomsutvalget (BU). Andre prosjekter som kan nevnes er Bøketrollturneringen, utbyggingen av Lovise kiosk, planlegging av kunstgressbanen, planlegging av barnehageprosjektet, prosjektleder for ny storhall på Lovisenlund, samt utvikling av fotballgruppas kvalitetshåndbok. Startet opp nettstedet larvikturn.no, som han fortsatt drifter. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.
Erling Næss 22.8.1901 Sølv 1945 44 Tillitsvalgt i 35 år i fotballgruppa, friidrettsgruppa og hovedforeningen mellom 1920 og 1947.
Geir Anton Haga 26.12.1954 Sølv 2005 51 Tillitsvalgt i 6 år i fotballgruppa, håndballgruppa og hovedforeningen mellom 1994 og tildelingen, hvorav 6 år som leder i håndballgruppa. Deretter tillitsvalgt i 14 år frem til 2017 i håndballgruppa, hvorav 1 år som leder, fotballgruppa, hvorav 1 år som leder og hovedforeningen, hvorav 8 år som leder.
Hanne Jaerson 21.8.1971 Sølv 2021 50 Hanne har vært tillitsvalgt i klubben i 10 år. Hun startet som instruktør i turngruppa i 1988 med ansvar for troppsturn. Startet som lagleder i fotballgruppa i 2007 og har hatt styreverv i gruppa siden 2010. Samme året ble hun valgt inn i hovedstyret. Hun var videre nestleder i fotballgruppa i 2015 og leder i 2016. I denne perioden ble fotballgruppa sertifisert som Kvalitetsklubb i NFF. Hanne var også med på oppstarten av Allidrettsgruppa for barn i 20111. Hun er barneidrettsansvarlig og inkluderingsansvarlig i klubben. Hun var tilbake i hovedstyret i 2019, hvor hun fortsatt sitter.
Oscar Næss 18.1.1952 Sølv 1982 30 Tillitsvalgt i friidrettsgruppa og hovedforeningen i 4 år, hvorav 2 år som leder i friidrettsgruppa mellom 1974 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte frem til 1991. Meget aktiv i friidrettsmiljøet en årrekke.
Tor Stein (Toto) Osland 27.4.1948 Sølv 2017 69 Tillitsvalgt i turngruppa og friidrettsgruppa i 4 år mellom 1981 og 2010. Har vært i klubben siden tidlig på 1970-tallet. Er i dag fortsatt aktiv medaljesanker som veteranutøver i friidrett og legger ned en stor innsats for allidrettstilbudet. Bidrar ved arrangementer. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.
Arne Ludvigsen 4.11.1920 Æresmedalje 1981 61 11 år i hovedstyret mellom 1946 og 1961, hvorav 1 år som leder. Sjef for bingoen som var en viktig inntektskilde i en årrekke.
Asbjørn Andresen 16.12.1917 Æresmedalje 1969 52 Tillitsvalgt i 20 år i svømmegruppa, skilaget, friidrettsgruppa, fotballgruppa og hovedforeningen fra 1935 og frem til tildelingen. Hvorav 1 år som leder i fotballgruppa og 6 år som leder i hovedforeningen. Tillitsvalgt i 10 år mellom 1969 og 1982 som leder i hovedforeningen.Bidro sterkt til opprettelsen av historiske styreverv i 1994.
Erik Andersen 18.7.1946 Æresmedalje 2020 74 Erik mottok fortjenestemerke i bronse i 1997 og sølv i 2017 på bakgrunn av lang innsats for foreningen; 11 år som medlem av fotballstyre derav, 7 år som leder. Styremedlem i hovedstyret 2008-09. Han opprettet Barne- & Ungdomsutvalget i fotballgruppa, medvirket i drift av Bøketrollturneringen, fotballskolen, utbyggingen av Lovise kiosk, startet opp nettsiden larvikturn.no samt drift av denne over flere år. Han har utarbeidet et unikt elektronisk arkiv, som har registrert tillitsvalgte i alle gruppestyrer/hovedstyret, så langt tilbake som vi kan spore opp. Erik har vært med i div komiteer og prosjekter, som planlegging av kunstgressbanen, planlegging av prosjekt barnehagen, anleggsutvalget 2013/2014, forprosjektet for ny storhall på Lovisenlund, medlem av arkivkomiteen, bidratt med tegninger og skisser på mange prosjekter, ny kiosk og tribuneelementer på kunstgressbanen, deltatt med utviklingen av kvalitetshåndboka til fotballgruppa. Erik er nå godt i gang med etablering av nye nettside/dokumentsenter: larvikturn.no. Med ny layout og nye funksjoner som gruppestyrer skal ha god nytte av.
Erling Mathisen 21.5.1932 Æresmedalje 1990 58 Tillitsvalgt i 17 år mellom 1964 og 2010, hvorav leder i hovedforeningen i 13 år. Trener, oppmann og styreverv i fotballgruppa i en årrekke. A-lagsspiller i fotball, seriemester.
Geir Anton Haga 26.12.1952 Æresmedalje 2020 68 Geir Anton Haga ble tildelt fortjenestemedalje i bronse i 2005 og sølv i 2015 etter en lang og betydelig innsats for håndballgruppa, blant annet som leder gjennom flere år. Geir Anton var håndballspiller senior. Oppmann for herrelaget i håndball 1982-88. Leder i håndballgruppa 1987-1990 og 1996-2001. I 2006 kom Geir Anton inn i hovedstyret som styremedlem som han var i 2 år. I 2008 var han tilbake som leder i håndballgruppa. Tilbake til hovedstyret i 2009. Han var også leder av fotballgruppa i 2013 og 2015. Geir Anton har vært leder i hovedstyret siden 2011. Geir Anton ønsker å videreutvikle mulighetene på Lovisenlund. Han har vært pådriver og leder av prosjektet «Flerbrukshall på Lovisenlund», som han så inderlig håper vil bli realisert, og jobber også nå med etablering av ny bygningsmasse langs Gunnar Thoresens vei.
Gunnar Thoresen 21.7.1920 Æresmedalje 1982 62 A-lagsspiller i fotball med 472 kamper for LT frem til 1962. Seriemester.64 landskamper i fotball. Debuterte på landslaget i 1946.
Hans Fredrik Christensen 25.9.1904 Æresmedalje 1965 61 Tillitsvalgt i 27 år mellom 1932 og 1959 i fotball, friidrett og hovedforening. Leder i hovedforeningen i 10 år.
Hans Georg Svendsen 9.10.1943 Æresmedalje 2015 72 Internasjonal fotballdommer. Aktiv fotballspiller fra smågutter til A-laget som keeper. La opp i 1976. Deretter medlem i komiteer en årrekke, og har bidratt aktivt og administrativ på old boys-laget.
Harry Simonsen 8.5.1911 Æresmedalje 1981 70 Tillitsvalgt i 18 år i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 3 år som leder i sistnevnte mellom 1953 og tildelingen1984. Deretter tillitsvalgt i 2 år i hovedforeningen.
Helene Seemann 15.11.1890 Æresmedalje 1959 69 Ildsjel i turngruppa i en årrekke.
Jostein Myrvang 11.8.1946 Æresmedalje 1990 44 Allsidig friidrettsutøver på høyt nivå. spesielt i kastøvelser som senior. Norgesmester i flere øvelser som old-boys.
Knut Vidar Duvholt 9.10.1942 Æresmedalje 2006 64 Tillitsvalgt i 6 år i hovedforeningen mellom 2001 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 5 år i hovedforeningen, hvorav 2 år som leder til 2012. A-lagsspiller i fotball.
Otto Büch-Holm 6.1.1879 Æresmedalje 1945 66 Tillitsvalgt i 19 år mellom 1903 og 1925 innen fotball og turn. Leder i hovedforeningen i 5 år.
Terje Anthonsen 2.12.1943 Æresmedalje 1978 35 Leder i håndballgruppa i 4 år. Trener, oppmann og dommer i en årrekke. Internasjonal toppdommer i håndball med kamper i VM og OL. Regnet som verdens beste håndballdommer sammen med sin faste makker. Opphavsmann til PW-cupen. Tillitsvalgt mellom 1962 og 1999.
Tormod Kjellsen 25.9.1894 Æresmedalje 1960 66 Tillitsvalgt i 24 år mellom 1917 og 1960 i friidrett og turn. Leder i hovedforeningen i 4 år. A-landskamper i fotball, Norges yngste i sin tid.