Friidrettsstyret 2021 Funksjon/roller Tlf.. E-post
Erik Jensen Nordby Leder 46541232 erik.j.nordby@gmail.com
Arne Svardal Nestleder/Sportslig Leder 41414451 asvardal@online.no
Dag H. Jensen Styremedlem 95259475 jdag@dagaconsulting.no
Grethe O Kulseng Styremedlem 98253294 grethe.o.kulseng@gmail.com
Jørn Thomas Holth Styremedlem 99002433 jtholth@hotmail.com
Nina Lilleeidet Varamedlem 93012897 ninacatrine@gmail.com
Andreas Skalleberg Varamedlem 95147369 andreas.skalleberg@gmail.com