BØKETROLL

FOTBALLSKOLEN

FUTSAL

Larvik Turn & IF

Fotballgruppa

NYHETER

Alle medlemmer må registrere seg hos G-sport Nordbyen for å få den rabatten som klubben har avtalt med G-sport, og for at kjøpet blir registrert på Larvik Turn. Kundekort for de enkelte gruppene er tilgjengelig gjennom linker på internett. Lagledere/trenere vil gi kunne gi beskjed om hvilken link man må bruke for kundekortet for sin gruppe. Alle må derfor ta kontakt med sin trener eller lagleder på laget sitt for å få rett link. Passive medlemmer kan bestillekort her >>

VÅRE SPONSORER

COPYRIGHTS  ©  LARVIK TURN & IF