Larvik Turn & IF

Bryting

 

BRYTEGRUPPA

Brytegruppa ble «lagt på is» 2011. Det ble vedtatt i hovedstyret å stenge brytehallen høsten 2011 da det var påvist fukt / råteskader, etter gjentatte vannlekkasje. Ingen aktivitet i brytegruppa etter dette. Aktive medlemmer meldte overgang til Tønsberg kameratene.

ÅRSMØTER

Lovisenlund Idrettsplass

Tirsdag 22. mars kl 18.00       Fotballgruppa

Onsdag 23. mars kl. 18.00      Håndballgruppa

Torsdag 24. mars kl. 18.00      Friidrettsgruppa

Torsdag 31. mars kl. 18.00     Hovedstyret m/Turn

Forslag til årsmøtene må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Hovedstyret

NYHETER OG INFORMASJON

NYHETER OG INFORMASJON

Larvik Turn & IF

Bryting

NYHETER OG INFORMASJON

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Brynjar Løkke

Bryting

Larvik Turn & IF

Tirsdag 22. mars kl 18.00       Fotballgruppa

Onsdag 23. mars kl. 18.00      Håndballgruppa

Torsdag 24. mars kl. 18.00      Friidrettsgruppa

Torsdag 31. mars kl. 18.00     Hovedstyret m/Turn

Forslag til årsmøtene må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Hovedstyret

NYHETER OG INFORMASJON