Larvik Turn & IF

Bryting

 

BRYTEGRUPPA

Brytegruppa ble «lagt på is» 2011. Det ble vedtatt i hovedstyret å stenge brytehallen høsten 2011 da det var påvist fukt / råteskader, etter gjentatte vannlekkasje. Ingen aktivitet i brytegruppa etter dette. Aktive medlemmer meldte overgang til Tønsberg kameratene.

NYHETER OG INFORMASJON

NYHETER OG INFORMASJON

Larvik Turn & IF

Bryting

NYHETER OG INFORMASJON

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith