UM Jenter
15/16 år
Gutter
15/16 år
4 x 100m Søndag Lørdag
4 x 600m Søndag Søndag
Junior Menn Kvinner
4 x 100 m Søndag Lørdag
4 x 400 m Lørdag Søndag
4 x 800 m
Lørdag
4 x1500 m Søndag
Senior Menn Kvinner
4 x 100 m Lørdag Søndag
4 x 400 m Søndag Lørdag
4 x 800 m
Søndag
4 x1500 m Lørdag
Veteraner Kvinner Menn
4 x 100 m Lørdag Søndag
4 x 400 m Søndag Lørdag
4 x 800 m Lørdag
4 x 1500 m
Søndag