All-idrett på Sky

 

Det blir ingen all-idrett på Sky,

torsdag 6. april 2017, pga. skoleaktivitet.

 

Else-Marie