Idrettspris og Ildsjelpris

Kom med forslag til kandidater: 

Larvik idrettsråds  

"Ungdommens idrettspris" og "Ildsjelprisen"

Frist: 15. mars