Friidrettsskole på Lovisenlund

Friidrettsskole 26.-30. juni 

Mer info under "FRIIDRETT", og se "Gul lapp" :)