Tilbud for medlemmer på treningssenter
Dato:27/11/2018 Kilde:Else Marie Tangen Smith

Larvik Turn & IF har inngått avtale med Mudo Gym Larvik og Stavern. Alle medlemmer i klubben kan benytte seg av dette tilbudet. Ta kontakte med klubbkontoret, for mer info. 

Else-Marie Smith/post@larvikturn.no

 
 
Dato:24/10-18 Kilde:Else Marie Tangen Smith
 
 
Dato:27/08/2018 Kilde:Else Marie Tangen Smith
 
 
Dato:21/08/2018 Kilde:Else Marie Tangen Smith
 
 
J19 Landskampen på Lovisenlund er AVLYST !
Dato:15/08/2018 Kilde:Else-Marie Smith
 
 
Stilfull markering av frigjøringsdagen 8.mai på Lovisenlund.
Dato:11. mai 2018 Kilde:Geir A Haga

Varaordfører Olav Nordheim, flankert av æresmedlem Knut Duvholt og medlemmer fra Larvik Forsvarsforening, la ned krans ved bautan over våre falne medlemmer under krigen.

 
 
KLUBBKVELD INTERSPORT NORDBYEN
Dato:23/4-2018 Kilde:Else Marie
 
 
Årsmøte friidrettsgruppa 27. februar 2018
Dato:28/02/2018 Kilde:Else-Marie

Kaja Mørch Pettersen ble tildelt Harald Ruud`s utviklingspris.

Vi gratulerer !

 
 
Årsmøter - nye datoer
Dato:22/1-2018 Kilde:Else-Marie
 
 
IKKE ALLE HAR BETALT...............
Dato:05/12/2017 Kilde:Else-Marie

Et gyldig medlemskap i et idrettslag, er når kontingent og evnt. treningsavgift er betalt til klubben. Larvik Turn sender ut faktura pr. e-post evnt. pr. brev, om ikke e-post er registrert.

E-post kommer fra: post@larvikturn.no

Larvik Turn har lik medlemskontingent for alle medlemmer. Om du er passiv støttemedlem eller er med på en aktivitet, er det kr. 350,-. Men om du er med på en aktivitet: Fotball, håndball, friidrett eller all-idrett, må du betale treningsavgiften i tillegg, til den gruppa du er med i. Satser er forskjellige, fra gruppa til gruppe. Den blir også sendt ut pr. e-post / brev.

Det er fortsatt mange som ikke har betalt for 2017!

Siste purring, ble sendt pr. brev i posten. Vi har ikke mottatt noen brev i retur, så da regner vi med at posten har «kommet frem»………… 

For at klubben skal opprettholde det tilbudet vi har til medlemmer, så er vi avhengig av at alle betaler. Disse inntekter blir brukt til å betale: Forsikring for aktive, baneleie, halleie, påmeldinger til serien/stevner/cuper, trenergodtgjørelser, anleggskostnader/snørydding, strømregninger, administrasjon etc.

Når inntekter uteblir, må kostnader reduseres. Da vil dette gå utover tilbudet til alle aktive.

Klubben har anledning til å slette medlemmer som ikke betaler kontingent.

Vi viser til NIF`s lover og til Larvik Turn & IF`s lover:

«§ 3       Medlemmer

 (6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.»

Ta kontakt med Else-Marie på kontoret på Lovisenlund, om du lurer på noe. Vi sender deg gjerne kopi av faktura.  I motsatt fall imøteser vi betaling fra ALLE dere som har glemt oss.

Takk for at du vil være medlem i Turn!

Geir Anton Haga, Leder

Else-Marie: Tlf: 33182992 / E-post: post@larvikturn.no