Dato: 24/10/18 Kilde: Else Marie Tangen Smith


Dato: 27/08/2018 Kilde: Anders B. Røsjordet

Enjoy Bonus-guide
Dato: 11/9-2018 Kilde: Else Marie

er i salg :)

 

SESONGKORT HÅNDBALL!
Dato: 20.10.2017 Kilde: Raymond Pettersen

Nå kan man kjøpe sesongkort for alle håndballkamper arrangert av Larvik Turn Håndball. Kortet gir gratis inngang for en person i Fagerlihallen, Farrishallen og Arena Larvik, når LT arrangerer kamper. Prisen er kun 500,- kr og gjelder sesongen 2017/2018. Sesongkortet kan kjøpes ved billettsalget i hallene.

Hei alle yngre dommere i Larvik Turn.!
Dato: 24/08/2017 Kilde: Raymond Pettersen

Det er møte for dere onsdag 6. september kl. 1800 i møterommet i Farrishallen. Deres mentor for sesongen er Terje Anthonsen og skal hjelpe dere i dommergjerningen og holde et interessant foredrag denne kvelden. Jeg er deres dommerkontakt for sesongen 2017/2018. Vennligst spre budskapet til alle de som eventuelt ikke ser denne beskjeden. Vennligst bekreft og svar her om dere kommer. Hilsen Raymond og Terje.

Treningstider 2017-2018 Håndball
Dato: 17.08.2017 Kilde: Raymond Pettersen

Husk årsmøtene!
Dato: 05/02/17 Kilde: Else-Marie

Godt Nytt år !
Dato: 10/1-2017 Kilde: Else-Marie

Elektronisk kundekort på G-sport Nordbyen
Dato: 18.01.16 Kilde: Else-Marie

Alle medlemmer må registrere seg hos G-sport Nordbyen for å få den rabatten som klubben har avtalt med G-sport, og for at kjøpet blir registrert på Larvik Turn. Kundekort for de enkelte gruppene er tilgjengelig gjennom linker på internett. Lagledere/trenere vil gi kunne gi beskjed om hvilken link man må bruke for kundekortet for sin gruppe. Alle må derfor ta kontakt med sin trener eller lagleder på laget sitt for å få rett link. Passive medlemmer må ta kontakt med Else-Marie på kontoret.

INVITASJON TIL KLUBBKVELD, LT HÅNDBALLGRUPPE
Dato: 28/08/15 Kilde: Håndballgruppa

Foreldre, trenere, oppmenn og spillere (fra 12 år, og som er seriepåmeldte) er herved invitert til en uformell og hyggelig klubbkveld den

15. september kl.1800 til ca.2000
på Thor Heyerdahl videregående skole, KON TIKI (Auditorium, 2.etasje)


Program for klubbkvelden er:
• Innledning ved Marion Wold (styreleder) og Jonas Thorsen (leder for sportslig utvalg). De vil kort si noe om klubbens visjoner for sesongen og tiden fremover.
• LHK’s nye fysioterapeut, Guro Horten Solberg kommer, og hun vil snakke litt om temaet «håndball og forebyggende trening».
• Anja Edin kommer for å holde foredrag om sitt program «Fearless».

Dette er en unik mulighet til å treffe andre håndballentusiaster, og ikke minst få mer kunnskap om trening og treningsglede.

LT håndballgruppe håper at foreldre og spillere setter av noen timer denne kvelden for å slutte opp om håndballgruppas arbeid.
Målet er å informere, inspirere, og skape en felles forståelse for LT håndballgruppes visjon, og opprettholde engasjementet blant spillere, trenere, oppmenn og foreldre.
Det vil bli servert kaffe og annen drikke.

Sportslig hilsen fra Larvik Turn håndballgruppe