Årsmøte i Turngruppa
27/01/14
- Else-Marie

Turngruppas årsmøte er 25. februar kl.18.00
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før!