Etterlysning!
25/08/2016 - Bjørn Rolf Eidstad - leder arkivkomiteen

På foreningens hjemmeside ligger det per dato ute oversikt over alle tillitsvalgte fra 1865 og frem til i dag.

Vi mangler fortsatt en del opplysninger og er ute etter tillitsvalgte i håndballgruppa mellom 1970 og 1997.

Dersom du eller noen du kjenner kan ha relevante opplysninger, vennligst kontakt:
else-marie@larvikturn.no, mobil 413 31 010 eller eidstad@online.no., mobil 913 40 710.

Bjørn Rolf Eidstad
leder arkivkomiteen 
 
Miljø- og klubbutvikling gir resultater!
07/03/14 - EA Foto: Henning Rugsveen, ØP
Siden man for en del år side satt seg ned og bestemte at Larvik Turn skulle inn på det nasjonale friidrettskartet igjen, er det gjort mye riktig i Friidrettsgruppa. Med sitt flotte anlegg og sin historiske bakgrunn var det naturlig for dagens ledere å ta denne utfordringen. Med en målsetting der man ønsker å være en klubb både for de som vil bli gode, men også for dem som vil være i et godt friidrettsmiljø, har man lykkes å lage et samensveiset miljø som gror.

Friidrettsgruppa arrangerer nå Larviksløpet og Bøkeskogstafetten og andre stevner og har organisert et treningsmiljø med dyktige trenere. Gruppa har også tatt på seg arrangere NM i stafetter på lovisenlund i 2015.

Friidrettsgruppa er med i en satsing i regi av Friidrettsforbundet, hvor ti klubber deltar i et spennende klubbutviklingsprosjekt.


 
 
Spennende planer for Lovisenlund!
29/01/14 - EA Skisse: Raugland Arkitektur
I dag ble planene, som en arbeidsgruppe fra Hovedforeningen har jobbet med i flere måneder, lansert i ØP. Sentralt i skissen, som er utført av Raugland Arkitektur, er en storhall inneholdende to håndballbaner og en 200 meters løpebane.

I tillegg inneholder hallen garderobeanlegg, møterom og tribuner. Mot hallens østside skisseres en overbygget tribune mot friidretts-/fotballbanen som inneholder garderobeanlegg for både hallen, friidrettsanlegget, og fotballbanene.

Skissen inneholder også et servicebygg tilgjenglig fra "flaggstengene". Hovedforeningen har diskutert løsninger med "Bøkeskogens venner" for å komme fram til et anlegg som ikke skal dominere i området, og kunne bli et servicetilskudd til de som bruker Bøkeskogen. For at flerbrukshallen ikke skal bli for dominerende i området er den trukket så langt mot nord som mulig, og vil dessuten bli senket ned i terrenget.