Ingen aktivitet!
08/03/14 - EA
Det er for tiden ingen aktivitet i Brytegruppa for tiden - dessverre!


Lisens for 2011-2012
22 august 2011 - Jan Andersson
Tid for innløsning av lisens for brytesesongen september 2011 - august 2012

Alle som ønsker å delta på brytestevner kommenede sesong må ha løst brytelisens. Lisensen gir også forsikringsrettigheter i forbindelse med eventuelle skader på trening og stevner. Lisensen gjelder fra 1. september 2011 til 31. august neste år

Lisens kan innløses ved å gå inn på https://www.deltager.no/nbf - og følg så instruksjoner fram til betaling.

Vi anbefaler alle å løse lisens i god tid. Nytt av året skal Norges Bryteforbunds kontor verifisere samtlige fødselsdatoer, jf. vedtak på siste forbundsting. Forbundet kommer nærmere tilbake om hvordan dette skal gjennomføres. 
Treninga begynner torsdag den19 august
12 august 2010 - Jan Andersson

Nå starter vi opp en ny brytesesong og håper på nye fine resultater:

 

Nybegynner:   kl 17.00-18.00   tirsdag-torsdag,  starter den 24 august

Store gruppa: kl 18.15-19.45   tirsdag-torsdag 

Eventuelt trening også mandager for store gruppa  17.30-19.00

 

Jan Andersson(trener)  tel: 92227436