Totalt antall tildelte merker: 153 av valgt merketypen

År

Bjørn Rolf Eidstad

Født:26.7.1943

Alder ved tildeling: 75 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2018

BEGRUNNELSEN:Bjørn Rolf kom inn i fotballgruppa som lagleder/oppmann etc rundt lag som hans barn spilte på og satt i BU styret i flere år og fra 1987 til 1991 var han sekretær i fotballstyret. Han var klubbens forretningsfører fra 1993 til 1997. Fra 1999 og frem til 2017 har han vært medlem av arkivkomiteen og nedlagt et meget stort og imponerende arbeid med å få orden på klubbarkivet. Hovedstyret, med Erling Mathisen i spissen, vedtok samme år som Bjørn Rolf ble ansatt, å gå til anskaffelse av en PC. Samme året fødtes også ideen om å legge inn alle tillitsvalgte i en database, og Asbjørn Andresen hentet gamle protokoller på klubbhytta og startet jobben med å skrive opp navn, gruppe, tidsrom og verv fra starten i 1865. Asbjørn skrev disse på et ark, og Bjørn Rolf registrerte disse i en database. Frem til 1997, ble denne databasen stadig større. Det gikk imidlertid flere år før dette arbeidet ble gjenopptatt, og det skjøt ikke skikkelig fart igjen før Erik Andersen konverterte den gamle DataEase databasen til en moderne internett database. Databasen er i dag søkbar på vår hjemmeside, larvikturn.no. Arkivkomiteen har også registrere pokaler og premier. I 2010 var det registrert til sammen 612 pokaler og premier. Pokalene og premiene er lagt inn i en enkel database og inneholder type pokal/premie, hvilken utøver/gruppe som har vunnet dem, samt dato/årstall når dette er oppgitt. Bjørn Rolf har registrert alle tillitsvalgte og merkemottagere for «alle år tilbake», som vi har funnet. Dette arbeidet er nå à jour så langt det er mulig å komme. Bjørn Rolf har registret over 4600 tillitsvalgtposter i denne databasen. Dette er, helt klart, en helt unik databaser i Norge, som Larvik Turn v/Bjørn Rolf Eidstad og Erik Andersen, skal ha æren av.

Inger Solum Styrvold

Født:26.9.1966

Alder ved tildeling: 52 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2018

BEGRUNNELSEN:Inger var først tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 6 år 2005-2010, hvor 2 av disse som leder av gruppa. Hun kom inn i styret igjen i 2014-2016. Alle vet at det er det som skjer mellom styremøtene som også, er viktig. Inger var en stor pådriver i gruppa gjennom å være trener og oppmann, reise på turer og stevner med utøvere i minst de siste 10 år. Hun har gitt utrolig mye til friidrettsgruppa, og bidratt til at gruppa «blomstrer» i dag. Inger har vært reiseleder på mange av våre årlige turer til Tyrvinglekene, Veidekkelekene, Bamselekene og Gøteborg Innomhus. I tillegg har hun vært med på mesterskap så som UM og Junior NM som reiseleder. Der har hun bidratt med råd og omsorg til våre utøvere slik at de presterte og følte trygghet på idrettsarenaen. Da vi ringte henne i sommer og spurte om hun fortsatt skulle være med i Larvik Turn, selv om hennes 3 barn nå ikke lenger var aktive i friidrettsgruppa, fikk vi inntrykk av at det var et veldig rart spørsmål å stille. Selvfølgelig skulle hun det. Hun stilte velvillig opp som speaker under Bøkeskoglekene i år også, som hun har gjort de siste årene.

Else-Marie T. Smith

Født:29.3.1964

Alder ved tildeling: 53 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2017

BEGRUNNELSEN:Forretningsfører i 19 år mellom 1997 og 2017. Videreførte foreningens spede start i bruk av dataløsninger. Startet i en deltidsstilling, som senere ble fulltid. Har vært en bauta og et unikum for foreningens tillitsvalgte og medlemmer. Har en hånd i alt som rører seg i foreningen og er meget effektiv og med god orden. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.

Erik Andersen

Født:18.7.1946

Alder ved tildeling: 71 år

MERKETYPE: Sølv
TILDELT ÅR: 2017

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 13 år mellom 1984 og 2010 i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 7 år som leder i sistnevnte. Omorganiserte fotballgruppas struktur ved opprettelse av Barne- og Ungdomsutvalget (BU). Andre prosjekter som kan nevnes er Bøketrollturneringen, utbyggingen av Lovise kiosk, planlegging av kunstgressbanen, planlegging av barnehageprosjektet, prosjektleder for ny storhall på Lovisenlund, samt utvikling av fotballgruppas kvalitetshåndbok. Startet opp nettstedet larvikturn.no, som han fortsatt drifter. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.

Tor Stein (Toto) Osland

Født:27.4.1948

Alder ved tildeling: 69 år

MERKETYPE: Sølv
TILDELT ÅR: 2017

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turngruppa og friidrettsgruppa i 4 år mellom 1981 og 2010. Har vært i klubben siden tidlig på 1970-tallet. Er i dag fortsatt aktiv medaljesanker som veteranutøver i friidrett og legger ned en stor innsats for allidrettstilbudet. Bidrar ved arrangementer. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.

Tom Skaara

Født:25.7.1965

Alder ved tildeling: 52 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2017

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 5 år som leder i friidrettsgruppa mellom 2012 og 2017. Ansvarlig for Larviksløpet, samt NM i stafetter i 2015. Aktiv dommer og reiseleder på turer i inn- og utland. Sterk bidragsyter til gruppas solide økonomi. Spilt håndball og fotball i gutteårene i klubben. Utfyllende begrunnelse finnes i referatet fra årsmøtet i 2017.

Laila Borg

Født:20.12.1954

Alder ved tildeling: 63 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2017

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i hovedforeningen og friidrettsgruppa i 10 år mellom 1972 0g 2017. Klubbansvarlig for barneidrett og leder for IPU. Stor bidradagsyter til friidrettsgruppas arrangementer. Arrangementsleder ved foreningens jubileumsfest i 2015. Utfyllende begrunnelser finnes i referat fra årsmøtet i 2017.

Marion Eriksen Wold

Født:18.5.1969

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2016

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 9 år i håndballgruppa mellom 2009 og 2017, hvorav 5 år som leder. Stor innsats i PW-cupene. Leder av PW-cupstyret.

Arne Svardal

Født:16.1.1969

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2016

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 8 år mellom 2010 og 2017. Sportslig leder, trener, anleggsansvarlig og stevneansvarlig.

Hanne Jaerson

Født:21.8.1971

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2016

BEGRUNNELSEN:7 år og som tillitsvalgt mellom 2010 og 2017 i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.

Tom Christiansen

Født:16.5.1952

Alder ved tildeling: 63 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2015

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i fotballgruppa i 2 år mellom 2003 og 2005. Forbundsdommer i fotball. Spilt på aldersbestemte lag. Aktiv i old boys-miljøet.

Hans Georg Svendsen

Født:9.10.1943

Alder ved tildeling: 72 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 2015

BEGRUNNELSEN:Internasjonal fotballdommer. Aktiv fotballspiller fra smågutter til A-laget som keeper. La opp i 1976. Deretter medlem i komiteer en årrekke, og har bidratt aktivt og administrativ på old boys-laget.

Erik Lohne Reiersen

Født:4.7.1964

Alder ved tildeling: 51 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2015

BEGRUNNELSEN:Ingen opplysninger per dato. Mangeårig fotballdommer.

Kenneth Normann Hansen

Født:20.4.1970

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2015

BEGRUNNELSEN:Trener for aldersbestemte lag i fotball fra 2001 til 2016.

Eigil Jensen (1945)

Født:6.7.1945

Alder ved tildeling: 68 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2013

BEGRUNNELSEN:16 år som tillitsvalgt mellom 1966 og tildelingen i brytegruppa, turngruppa og hovedforeningen. Deretter tillitsvalgt i 4 år mellom 2013 og 2017 i hovedforeningen.

Raymond Pettersen

Født:12.3.1961

Alder ved tildeling: 52 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2013

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i håndballgruppa i 2 år mellom 2005 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i håndballgruppa frem til 2016. Sjef for dagens PW-cuper.

Reidar Støen

Født:22.3.1939

Alder ved tildeling: 74 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2013

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 9 år mellom 1980 og 1991 i hovedforeningen og fotballgruppa.

Eva Døvle

Født:14.9.1952

Alder ved tildeling: 59 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2011

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 11 år mellom 1996 og 2010 i handballgruppa og hovedforeningen. Sjef på kiosken Lovise.

Guri Sandboe Kirud

Født:23.4.1962

Alder ved tildeling: 49 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2011

BEGRUNNELSEN:Meget aktiv i friidrettsgruppa. Funksjonær i Bøkeskoglekene og Larviksløpet i flere år. Ansvar for rehabilitering av kunststoffbanen.

Kolbjørn Bach Hansen

Født:2.10.1951

Alder ved tildeling: 59 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2010

BEGRUNNELSEN:Ildsjel i fotballgruppa og på Lovisenlund i mer enn 25 år. Oppmann for A-laget i fotball.

Tina Berglie

Født:6.5.1965

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2010

BEGRUNNELSEN:Aktiv håndballspiller i 16 år.

Tor Stein Osland

Født:27.4.1948

Alder ved tildeling: 61 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2009

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 4 år i turn- og friidrettsgruppa mellom 1980 og 2009. Friidrettstrener i 8 sesonger. Utallige medaljer i veteran-NM i friidrett.

Håvard Gustavsen

Født:5.9.1959

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2006

BEGRUNNELSEN:Aktiv fotballspiller på A-laget.

Knut Vidar Duvholt

Født:9.10.1942

Alder ved tildeling: 64 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 2006

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 6 år i hovedforeningen mellom 2001 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 5 år i hovedforeningen, hvorav 2 år som leder til 2012. A-lagsspiller i fotball.

Steinar Islann

Født:26.10.1952

Alder ved tildeling: 54 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2006

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år mellom 1988 og tildelingen i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 3 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 2 år som leder i hovedforeningen frem til 2009.

Eigil Jensen

Født:21.2.1946

Alder ved tildeling: 59 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2005

BEGRUNNELSEN:3 år som tillitsvalgt i fotballgruppa mellom 1991 og 1996.

Hilde Eskedal

Født:24.6.1958

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2005

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i håndballgruppa og friidrettsgruppa mellom 1992 og 1999, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.

Geir Anton Haga

Født:26.12.1954

Alder ved tildeling: 51 år

MERKETYPE: Sølv
TILDELT ÅR: 2005

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 6 år i fotballgruppa, håndballgruppa og hovedforeningen mellom 1994 og tildelingen, hvorav 6 år som leder i håndballgruppa. Deretter tillitsvalgt i 14 år frem til 2017 i håndballgruppa, hvorav 1 år som leder, fotballgruppa, hvorav 1 år som leder og hovedforeningen, hvorav 8 år som leder.

Sølve Jacobsen

Født:25.11.1935

Alder ved tildeling: 70 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2005

BEGRUNNELSEN:106 kamper for LT fotball. Back. Tillitsvalgt i 6 år i hovedforeningen mellom 1991 og 2003. Flere år som brannleder på Lovisenlund.

Brynjar Herland

Født:22.8.1947

Alder ved tildeling: 56 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2003

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 1 år mellom 1983 og 1984.

Anne Herland

Født:29.10.1948

Alder ved tildeling: 55 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2003

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turngruppa i 5 år mellom 1998 og 2002, hvorav 3 år som leder.

Kjetil Fevik

Født:1.1.1956

Alder ved tildeling: 46 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2002

BEGRUNNELSEN:3 år som tillitsvalgt mellom 1996 og 2000 i håndballgruppa. Tidligere aktiv friidrettsutøver.

Kjell Vidar Larsen

Født:19.6.1949

Alder ved tildeling: 53 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2002

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 11 år mellom 1979 og 2001 i fotballgruppa, hvorav 2 år som leder og hovedforeningen, hvorav 4 år som leder.

Gunn Einarsen

Født:5.7.1961

Alder ved tildeling: 41 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 2002

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 2 år i turngruppa mellom 1990 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i turngruppa. Har vært gruppas kontaktperson i en årrekke da gruppa ikke har hatt styre.

Bent Inge Frydenlund

Født:28.10.1951

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1998

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i håndballgruppa i 4 år mellom 1995 og 1998, deretter tillitsvalgt i 3 år mellom 1999 og 2016.

Erik Andersen

Født:18.7.1946

Alder ved tildeling: 51 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1997

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 10 år i fotballgruppa, hvorav 6 år som leder fra 1985 og til tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.

Olav Aas

Født:3.9.1923

Alder ved tildeling: 74 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1997

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 10 år mellom 1964 og 1974 i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.

Arne Pedersen

Født:12.5.1950

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1995

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i fortballgruppa i 1 år mellom 1998 og 1999. Aktiv fotballspiller.

Bjarne Andersen

Født:26.8.1954

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Sølv
TILDELT ÅR: 1993

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 15 år mellom 1975 og tildelingen i hovedforeningen, fotballgruppa og brytegruppa. Leder i brytegruppa i 16 år. Deretter tillitsvalgt i 6 år i hovedforeningen og brytegruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.

Erling Mathisen

Født:21.5.1932

Alder ved tildeling: 58 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1990

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 21 år mellom 1964 og 2010, hvorav leder i hovedforeningen i 13 år. Trener, oppmann og styreverv i fotballgruppa i en årrekke. A-lagsspiller i fotball, seriemester.

Hans G. Svendsen

Født:9.10.1943

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1990

BEGRUNNELSEN:Aktiv fotballspiller fra aldersbestemte lag via keeper på A-laget til old boys. Internasjonal dommer i fotball.

Jostein Myrvang

Født:11.8.1946

Alder ved tildeling: 44 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1990

BEGRUNNELSEN:Allsidig friidrettsutøver på høyt nivå. spesielt i kastøvelser som senior. Norgesmester i flere øvelser som old-boys.

Laila Stave

Født:31.12.1946

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1985

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år i turngruppa, hvorav 2 år som leder mellom 1975 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 7 år i hovedforeningen frem til 2001.

Sverre Jensen

Født:17.2.1951

Alder ved tildeling: 32 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1983

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 1 år i hovedforeningen mellom 1981 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i hovedforeningen frem til 1986.

Egil Nalum

Født:15.7.1938

Alder ved tildeling: 44 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i skilaget i 4 år mellom 1975 og 1983.

Terje Kronen

Født:24.5.1951

Alder ved tildeling: 31 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Svein Fauske

Født:12.12.1931

Alder ved tildeling: 51 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 11 år mellom 1960 og tildelingen i hovedforeningen og håndballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen, hvorav 1 år som leder frem til 1986.

Oscar Næss

Født:18.1.1952

Alder ved tildeling: 30 år

MERKETYPE: Sølv
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i friidrettsgruppa og hovedforeningen i 4 år, hvorav 2 år som leder i friidrettsgruppa mellom 1974 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte frem til 1991. Meget aktiv i friidrettsmiljøet en årrekke.

Lars M. Kaupang

Født:18.8.1952

Alder ved tildeling: 30 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 10 år mellom 1980 og 1996 i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 3 år som leder i sistnevnte. Mangeårig norgesrekordholder på 1500 meter.

Gunvor Nalum

Født:28.7.1942

Alder ved tildeling: 40 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 8 år i skilaget, friidrettsgruppa og turngruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte mellom 1971 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 4 år mellom 1982 og 2000 i hovedforeningen og turngruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte..

Gunnar Thoresen

Født:21.7.1920

Alder ved tildeling: 62 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1982

BEGRUNNELSEN:A-lagsspiller i fotball med 472 kamper for LT frem til 1962. Seriemester.64 landskamper i fotball. Debuterte på landslaget i 1946.

Harry Simonsen

Født:8.5.1911

Alder ved tildeling: 70 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1981

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 18 år i hovedforeningen og fotballgruppa, hvorav 3 år som leder i sistnevnte mellom 1953 og tildelingen1984. Deretter tillitsvalgt i 2 år i hovedforeningen.

Arne Ludvigsen

Født:4.11.1920

Alder ved tildeling: 61 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1981

BEGRUNNELSEN:9 år i hovedstyret mellom 1946 og 1961, hvorav 1 år som leder. Sjef for bingoen som var en viktig inntektskilde i en årrekke.

Asbjørn Nilsen

Født:25.11.1948

Alder ved tildeling: 32 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1980

BEGRUNNELSEN:4 år som tillitsvalgt mellom 1947 og 1958 i fridrettsgruppa, hvorav 2 år som leder.

Rune Andersen

Født:21.5.1951

Alder ved tildeling: 29 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1980

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 3 år mellom 1964 og 1974 i friidrettsgruppa.

Finn Gjerken Larsen

Født:29.6.1940

Alder ved tildeling: 40 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1980

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i12 år mellom 1986 og 2007 i hovedforeningen. 1 U-landskamp i fotball i 1959.

Terje Anthonsen

Født:2.12.1943

Alder ved tildeling: 35 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Leder i håndballgruppa i 4 år. Trener, oppmann og dommer i en årrekke. Internasjonal toppdommer i håndball med kamper i VM og OL. Regnet som verdens beste håndballdommer sammen med sin faste makker. Opphavsmann til PW-cupen. Tillitsvalgt mellom 1962 og 1999.

Bjørn Larsen

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i friidrettsgruppa i 2 år mellom 1973 og 1975.

Bjørn Auby

Født:30.3.1945

Alder ved tildeling: 33 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i brytegruppa i 16 år mellom 1962 og tildelingen, hvorav 10 år som leder i brytegruppa. Deretter tillitsvalgt i 8 år mellom 1978 og 1987 i brytegruppa og hovedforeningen.

Leif Bach Johansen

Født:9.9.1929

Alder ved tildeling: 49 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Ottar Berdahl

Født:22.3.1920

Alder ved tildeling: 58 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 12 år mellom 1959 og tildelingen i skilaget, hvorav 2 år som leder . Deretter tillitsvalgt i 2 år i hovedforeningen frem til 1981.

Willy Fevik

Født:16.9.1917

Alder ved tildeling: 61 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 9 år mellom 1964 og 1972 i hovedforeningen og friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.

Tor Buaas

Født:14.7.1944

Alder ved tildeling: 34 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 6 år mellom 1966 og 1976 i friidrettsgruppa.

Thorbjørn Eskedal

Født:4.7.1921

Alder ved tildeling: 57 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 5 år mellom 1969 og 1976 i friidrettsgruppa, hvorav 1 år som leder.

Kirsten Thon

Født:18.2.1925

Alder ved tildeling: 53 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år i skilaget mellom 1972 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt 3 år mellom 1978 og 1982 i skilaget, hvorav 1 år som leder.

Synnøve Reisz

Født:22.2.1920

Alder ved tildeling: 58 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 5 år mellom 1970 og 1975 i skilaget.

Anfin Sjøblom

Født:1.4.1943

Alder ved tildeling: 35 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1978

BEGRUNNELSEN:Turngruppa. Sølv i jr-NM i 1961 i turn.

Thor Holbein

Født:2.12.1939

Alder ved tildeling: 38 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1977

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 12 år mellom 1956 og 1975. Norgesmester i turn junior i 1957. 1 Landskamp.

Svein Nilsen

Født:6.10.1935

Alder ved tildeling: 42 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1977

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 4 år mellom 1979 og 1987 i fotballgruppa. Ressursperson i junioravdelingen i fotballgruppa.

Frøydis Haugene

Født:13.4.1938

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1977

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turngruppa i 8 år mellom 1970 og 1978, hvorav 3 år som leder.

Gunnar Larsen Dahl

Født:9.12.1929

Alder ved tildeling: 46 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1975

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 1 år i fotballgruppa mellom 1964 og tildelingen.Deretter tillitsvalgt i 6 år mellom 1975 og 1989 i brytegruppa og fotballgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte."Bingo-general" i mange år.

Harald Brynildsen

Født:10.3.1926

Alder ved tildeling: 46 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1972

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i hovedforeningen og turngruppa i 9 år mellom 1952 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i turngruppa mellom 1972 og 1985. Internasjonal turndommer.

Einar Strøm

Født:12.1.1940

Alder ved tildeling: 32 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1972

BEGRUNNELSEN:164 kamper for LT fotball. Back. Tillitsvalgt i skigruppa i 3 år mellom 1981 og 1983.

Thor H. Olsen

Født:3.11.1931

Alder ved tildeling: 41 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1972

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 18 år mellom 1954 og tildelingen i hovedforeningen, skilaget, orienteringsgruppa og friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 17 år i hovedforeningen og skilaget frem til 1988.

Bjarne Sletten

Født:22.5.1938

Alder ved tildeling: 34 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1972

BEGRUNNELSEN:Langdistanseløper i mange år. Sølv på 5000 m bane i 1964.

Aase Nordahl

Født:8.2.1924

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1969

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år mellom 1952 og 1969 i hovedforeningen og turngruppa.

Per W. Nielsen

Født:9.10.1932

Alder ved tildeling: 37 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1969

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 12 år mellom 1969 og 1989 som forretningsfører i 3 år og leder i hovedforeningen i 3 år.

Gerd Smith-Larsen

Født:3.1.1920

Alder ved tildeling: 49 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1969

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turn- og håndballgruppa mellom 1945 og 1952. Administrativ innsats i Vindfjelløpet.

Asbjørn Andresen

Født:16.12.1917

Alder ved tildeling: 52 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1969

BEGRUNNELSEN: Tillitsvalgt i 20 år i svømmegruppa, skilaget, friidrettsgruppa, fotballgruppa og hovedforeningen fra 1935 og frem til tildelingen. Hvorav 1 år som leder i fotballgruppa og 6 år som leder i hovedforeningen. Tillitsvalgt i 10 år mellom 1969 og 1982 som leder i hovedforeningen.Bidro sterkt til opprettelsen av historiske styreverv i 1994.

Hans Fredrik Christensen

Født:25.9.1904

Alder ved tildeling: 61 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1965

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 27 år mellom 1932 og 1959 i fotball, friidrett og hovedforening. Leder i hovedforeningen i 10 år.

Thorleif Refsholt

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1965

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år i skilaget og friidrettsgruppa mellom 1955 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 1 år i skilaget frem til 1967.

Roar Larsen

Født:16.10.1915

Alder ved tildeling: 50 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1965

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 16 år mellom 1946 og 1963 i skilaget, hvorav 8 år som leder.

Arne Michaelsen

Født:15.2.1922

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1961

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i brytegruppa i 13 år mellom 1945 og 1961 frem til tildelingen, deretter tilitsvalgt i 15 år mellom 1962 og 1977.

Henrik Holst

Født:25.8.1921

Alder ved tildeling: 40 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1961

BEGRUNNELSEN:15 år som tillitsvalgt i brytegruppa, hvorav 3 år som leder mellom 1939 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 18 år i brytegruppa mellom 1961 og 1984, hvorav 2 år som leder.

Olav Larsen

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1960

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 28 år mellom 1945 og 1976 i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 8 år som leder i sistnevnte.

Tormod Kjellsen

Født:25.9.1894

Alder ved tildeling: 66 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1960

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 24 år mellom 1917 og 1960 i friidrett og turn. Leder i hovedforeningen i 4 år. A-landskamper i fotball, Norges yngste i sin tid.

Helene Seemann

Født:15.11.1890

Alder ved tildeling: 69 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1959

BEGRUNNELSEN:Ildsjel i turngruppa i en årrekke.

Harry Boye Karlsen

Født:14.3.1920

Alder ved tildeling: 36 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:Forsvarsspiller fotball på 1950-tallet. 186 kamper for LT. Seriemester. 58 landskamper.

Marcus Borgersen

Født:8.7.1922

Alder ved tildeling: 34 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:245 kamper for LT - fotball på 1950-tallet. Ytre venstre. Seriemester.

Olav Førli

Født:20.7.1920

Alder ved tildeling: 36 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:Keeper på A-laget i fotball. 237 kamper for LT på 1950-tallet.Seriemester. 2 landskamper.

Per Malmgren

Født:..1927

Alder ved tildeling: 29 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:157 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Back. Seriemester.

Ragnar H. Olsen

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:142 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Seriemester. Back.

Reidar Sundby

Født:17.10.1926

Alder ved tildeling: 30 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:207 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Spiss. 1 landskamp i 1954.

Thor Kristiansen

Født:16.2.1931

Alder ved tildeling: 25 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:165 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Keeper. Seriemester. Kallenavn: Thor skruen.

Øivind Johansen

Født:8.1.1930

Alder ved tildeling: 26 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:203 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Seriemester. Midtbanespiller. Kallenavn: Tassen.

Gunnar Andresen

Født:..1924

Alder ved tildeling: 32 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1956

BEGRUNNELSEN:155 kamper for LT-fotball på 1950-tallet. Angrepsspiller. Seriemester. Har 5 landskamper i fotball.

Walther Christiansen

Født:22.4.1912

Alder ved tildeling: 43 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Einar Holst

Født:28.8.1913

Alder ved tildeling: 42 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i brytegruppa i 9 år mellom 1939 og tildelingen,hvorav 4 år som leder. Deretter tillitsvalgt i 20 år mellom 1955 og 1978 i brytegruppa, hvorav 1 år som leder.

Carola Jensen

Født:23.10.1911

Alder ved tildeling: 44 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Hans Aasen

Født:15.2.1884

Alder ved tildeling: 71 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 18 år i hovedforeningen og fotballgruppa mellom 1921 og 1946.

Johannes Lysebo

Født:23.8.1913

Alder ved tildeling: 42 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Karl Magnus Hansen

Født:9.7.1909

Alder ved tildeling: 46 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 9 år i skilaget mellom 1947 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 5 år mellom 1955 og 1964 i skilaget, hvorav 4 år som leder.

Nicolai Beck

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Solveig Ring

Født:9.4.1914

Alder ved tildeling: 41 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato

Per Ljostveit

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1955

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 1 år i håndballgruppa mellom 1947 og 1948. Seriemester i fotball. 307 kamper for LT fotball. 7 landskamper i fotball,2 landskamper i håndball (11-manns).

Thorstein R. Karlsen

Født:11.9.1899

Alder ved tildeling: 53 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1952

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 20 år mellom 1919 og 1941 i atletgruppa og fotballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.

Bjørn Jacobsen

Født:29.9.1896

Alder ved tildeling: 56 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1952

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Trygve Bøe

Født:20.7.1894

Alder ved tildeling: 58 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1952

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Norges idrettsforbund

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1952

BEGRUNNELSEN:

Magnus Marum

Født:28.11.1913

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1952

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Aksel Herre

Født:17.9.1918

Alder ved tildeling: 32 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i brytegruppa i 6 år mellom 1938 og 1950 frem til tildelingen, hvorav 2 år som leder,deretter tillitsvalgt i 2 år. Norgesmester i bryting fjærvekt i 1946.

Arbjørn Hansen

Født:3.7.1921

Alder ved tildeling: 29 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i hovedforeningen og brytegruppa i 10 år mellom 1950 og 1972

Walther Hauge

Født:10.11.1911

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år 1948 år mellom 1927 og 1948. Bronse i boksing lettvekt i 1948

Bjarne Pedersen

Født:28.2.1895

Alder ved tildeling: 55 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i fotballgruppa og hovedforeningen i 15 år mellom 1935 og tildelingen, hvorav 3 år som leder i fotballgruppa . Deretter tillitsvalgt i 7 år mellom 1950 0g 1963.

Einar Danielsen

Født:9.8.1922

Alder ved tildeling: 28 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Høyre half på Turns A-lag. Seriemester på 1950-tallet. 1 uoffisiell landskanp,323 A-kamper.

Esther Haakestad

Født:23.6.1915

Alder ved tildeling: 35 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turngruppa i 4 år mellom 1920 og 1955.

Harald O. Jensen

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i hovedforeningen, håndballgruppa, hvorav 1 år som leder og fotballgruppa i 4 år mellom 1933 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 10 år mellom 1950 og 1963 i hovedforeningen og håndballgruppa, hvorav 1 år som leder i sistnvnte.

Karl Jørgensen

Født:20.3.1904

Alder ved tildeling: 46 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:12 år som tillitsvalgt mellom 1933 og tildelingen i bandygruppa, hovedforeningen og friidrettsgruppa. Deretter tillitsvalgt i 4 år mellom 1950 og 1955 i friidrettsgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte.

Lillemor Strutz

Født:31.10.1918

Alder ved tildeling: 32 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 5 år mellom 1945 og 1950 i turngruppa og håndballgruppa.

Petter Eriksen

Født:9.6.1899

Alder ved tildeling: 51 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1950

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 6 år mellom 1920 og 1938 i fotballgruppa.

Otto Büch-Holm

Født:6.1.1879

Alder ved tildeling: 66 år

MERKETYPE: Æresmedalje
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 19 år mellom 1903 og 1925 innen fotball og turn. Leder i hovedforeningen i 5 år.

Erling Næss

Født:22.8.1901

Alder ved tildeling: 44 år

MERKETYPE: Sølv
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 35 år i fotballgruppa, friidrettsgruppa og hovedforeningen mellom 1920 og 1947.

Eigil Arnesen

Født:28.1.1890

Alder ved tildeling: 55 år

MERKETYPE: Gull
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Arne Tommesen

Født:23.2.1901

Alder ved tildeling: 44 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Birger Thoresen

Født:15.1.1900

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 9 år i atletgruppa mellom 1922 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 4 år i brytegruppa mellom 1945 og 1950, hvorav 3 år som leder.

Einar Dietrichs

Født:6.5.1897

Alder ved tildeling: 48 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 4 år i skilaget mellom 1938 og tildelingen,hvorav 4 år som leder. Deretter tillitsvalgt i skilaget i 5 år mellom 1946 og 1964, hvorav 2 år som leder.

Erling Eriksen

Født:4.2.1900

Alder ved tildeling: 45 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 15 år i bryte- og atletgruppa mellom 1919 og 1947, hvorav 7 år som leder i atletgruppa.

Ivar Johannessen

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:15 år som tillitsvalgt mellom 1917 og 1935 i fotballgruppa og hovedforeningen.

Lars Næss

Født:27.1.1906

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 12 år mellom 1934 og 1952 i turngruppa og hovedforeningen.

Olaf Olsen

Født:3.5.1905

Alder ved tildeling: 40 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i9 år i fotballgruppa mellom 1934 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 26 år frem til 1959 i brytegruppa, fotballgruppa, skigruppa og hovedforeningen.

Randi Christensen

Født:12.11.1910

Alder ved tildeling: 35 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Thorvald Jørgensen

Født:21.11.1893

Alder ved tildeling: 52 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Einar Karlsen

Født:13.9.1891

Alder ved tildeling: 54 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i fotballgruppa i 18 år mellom 1915 og 1946.

Oscar Berntsen

Født:11.4.1896

Alder ved tildeling: 49 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1945

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Borghild Elgesem

Født:12.2.1900

Alder ved tildeling: 40 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Alfred Seemann

Født:2.3.1884

Alder ved tildeling: 56 år

MERKETYPE: Gull
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turngruppa og hovedforeningen i 21 år mellom 1917 og 1948.

Asbjørn Pedersen

Født:11.7.1902

Alder ved tildeling: 38 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i turngruppa i 13 år mellom 1925 og 1940, hvorav 4 år som leder. Deretter tillitsvalgt i 2 år mellom 1946 og 1947.

Arne Christiansen

Født:17.12.1909

Alder ved tildeling: 31 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Carl Lohne Reiersen

Født:11.4.1898

Alder ved tildeling: 42 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 7 år i fotballgruppa mellom 1928 og frem til tildelingen. Deretter leder i 2 år i fotballgruppa mellom 1949 0g 1950. Forbundsdommer i fotball.

Henry Eriksen

Født:18.6.1911

Alder ved tildeling: 29 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:9 år som tillitsvalgt mellom 1945 og 1956 i fotballgruppa.

Hjørdis Mørjerød

Født:30.6.1901

Alder ved tildeling: 39 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:7 år som tillitsvalgt i turngruppa mellom 1945 og 1955.

Josef Haakestad

Født:25.8.1907

Alder ved tildeling: 33 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato. Har to landskamper i fotball.

Olaf Mjelva

Født:3.10.1906

Alder ved tildeling: 34 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 4 år mellom 1938 og 1941 i skilaget.

Arne Edvardsen

Født:2.2.1890

Alder ved tildeling: 50 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1940

BEGRUNNELSEN:Ingen tilgjengelige opplysninger per dato.

Adolf Olsen

Født:3.1.1900

Alder ved tildeling: 35 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 5 år i fotballgruppa frem til tildelingen, mellom 1920 og 1935. Deretter tillitsvalgt i 4 år i fotballgruppa.

Alf Hansen

Født:31.7.1895

Alder ved tildeling: 40 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i fotballgruppa i 1 år frem til tildelingen mellom 1921 og 1935. Deretter tillitsvalgt i 6 år i fotballguppa. Aktiv fotballspiller.

Hagbart Grimstad

Født:17.7.1886

Alder ved tildeling: 49 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 8 år i turgruppa mellom 1920 og 1936. Aktiv turner.

Johan Bergstad

Født:24.5.1888

Alder ved tildeling: 47 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:14 år som tillitsvalgt mellom 1922 og tildelingen i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 8 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 10 år mellom 1935 og 1947 i fotballgruppa og hovedforeningen.

Johan Hallberg

Født:18.10.1891

Alder ved tildeling: 44 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:16 år som tillitsvalgt mellom 1912 og tildelingen i skilaget og fotballgruppa, hvorav 2 år som leder i sistnevnte. Deretter tillitsvalgt i 15 år i hovedforeningen mellom 1935 og 1956. Har en landskamp i fotball.

Lars Amundsen

Født:2.10.1880

Alder ved tildeling: 55 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 9 år i fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav leder i 4 år i sistnevnte mellom 1908 og tildelingen. Deretter tillitsvalgt i 3 år i hovedforeningen, hvorav 2 år som leder frem til 1941.

Otto Kruse

Født:27.10.1886

Alder ved tildeling: 49 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 12 år mellom 1906 og 1920 i turngruppa og hovedforeningen, hvorav 1 år som leder i sistnevnte.

Ole Larsen

Født:18.10.1892

Alder ved tildeling: 43 år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1935

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 36 år mellom 1913 og tildelingen i atletgruppa, skilaget, fotballgruppa og hovedforeningen, hvorav 1 år som leder i hovedforeningen og 3 år som leder i fotballgruppa. Deretter tillitsvalgt i 25 år i fotballgruppa og hovedforeningen frem til 1956.

Ths.Arbo Høeg

Født:..

Alder ved tildeling: år

MERKETYPE: Bronse
TILDELT ÅR: 1896

BEGRUNNELSEN:Tillitsvalgt i 12 år mellom 1879 og tildelingen, hvorav 9 år som leder i hovedforeningen. Deretter tillitsvalgt 11 år i hovedforeningen frem til 1910.