Else Marie Tangen Smith - 06/09/21

Ark. nr.1895

8. Mai 2021 Frigjørings- og veterandagen
Geir Anton Haga - 10/5-2021

Viktig dag med viktig markering på Lovisenlund. 

Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) v/leder Knut Erik Jørgensen, la ned krans på bautaen på Lovisenlund.

Ark. nr.1884

Digitalt Årsmøte i  Larvik Turn & Idrettsforening
Else-Marie - 26.03.2021

Digitalt Årsmøte i  Larvik Turn & Idrettsforening – Hovedforeningen tirsdag 6. april kl. 1800.

Påmelding til: post@larvikturn.no innen kl. 1200 samme dag. 

Alle som er påmeldt vil få tilsendt en møte-link til Teams. Se veiledning her: «link til vedlegget».Vi «slipper deg inn» i møtet, fra kl. 1715.

Ta kontakt med Else-Marie på tlf.: 41331010, om det er problemer.

 

·Årsrapport 2020 Larvik Turn & Idrettsforening

Ark. nr.1880

Aktivitet på banen
Else-Marie - 08.02.2021

Ark. nr.1875