Type dokument:
JOURNAL NR. DATO TYPE PRODUSENT NIVÅ GRUPPE NAVN  
28 10/03/21 Dokument Håndballgruppa Offentlig Håndballgruppa Årsrapport Håndballgruppa 2020
25 20/01/2021 Referat Else-Marie Offentlig Håndballgruppa Protokoll fra Årsmøtet Handballgruppa 2020
19 12/03/2020 Rundskriv Else-Marie Offentlig Håndballgruppa Pressemelding 21.03.2020 Håndball