Type dokument:
JOURNAL NR. DATO TYPE PRODUSENT NIVÅ GRUPPE NAVN