Hovedstyret 2021 Funksjon/roller Tlf.. E-post
Geir Anton Haga Leder/Anleggsutvalg/Prosjektleder flerbrukshall 90083389 tslarvik@tslarvik.com
Laila Borg Nestleder/Repr. friidrettsgruppa/Prosjekt GT-vei 92643232 laila.borg@sandefjord.kommune.no
Hanne Jaerson Styremedlem/Barne- og integreringsansvarlig+A8 98231951 hanne.jaerson@larvik.kommune.no
Jan Birger Olsen Styremedlem/Prosjekt GT-vei/repr. fotballgruppa 90858118 normandbo@outlook.com
Ida Aarsten Jensen Styremedlem/repr. Håndballgruppa 46443995 aarsten_86@hotmail.com
Jan Thore Lauritzen Varamedlem/Prosjekt flerbrukshall 96624010 thore.jan.lauritzen@gmail.com
Jørgen Olsvoll Varamedlem/Prosjektleder rehab løpebanen 91559502 jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no
       
Geir Anton Haga Ansvarlig politiattest 90083389 tslarvik@tslarvik.com
       
Brynjar Løkke Klubbkontor Lovisenlund/Regnskapsfører 95059144 post@larvikturn.no
Bjørn Inge Pedersen banemann 94220696