Fotballstyret 2021 Funksjon/roller Tlf.. E-post
Kristian Berge Leder 92678120 leder.fotball@larvikturn.no
Svein Hovdet Styremedlem/Sportslig leder 91528607  svein.hovdet@bring.com
Jørn Teien Styremedlem 98231043 jorn.teien@larvik.kommune.no
Kathrine Bye Styremedlem 99003730 kathrine.bye@gmail.com
Roar Nordvik Varamedlem 48999245 spec.dog60@gmail.com